Woonlastenverzekering

arbeidsongeschiktStarters op de woningmarkt zijn over het algemeen nog jong. De wereld ligt aan je voeten en je gaat een gouden toekomst tegemoet. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Het leven brengt ook risico’s met zich mee, zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Daardoor kan je inkomen flink dalen en wordt het lastiger je financiële verplichtingen na te komen. Daarom wordt bij het afsluiten van een hypotheek vaak geadviseerd een zogenaamde woonlastenverzekering af te sluiten. Met zo’n verzekering kunnen gedurende een bepaalde periode (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten worden betaald. Je betaalt voor deze verzekering een bedrag ineens (een koopsom) aan het begin van de looptijd, of een maandelijkse premie.

Wel of geen verzekering?
Voor alle verzekeringen geldt dat zo’n verzekering natuurlijk wel noodzakelijk moet zijn. Onderzoek daarom voordat je een woonlastenverzekering afsluit, wat je inkomen is als je arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt.
Bij arbeidsongeschiktheid kun je wellicht aanspraak maken op de wet WIA. Wellicht heeft jouw werkgever een collectieve verzekering afgesloten, of vult hij de WIA-uitkering aan tot je huidige salaris. Maar misschien kun je wel meer financiële ruimte creëren door te besparen op je uitgaven of doordat je eventuele partner (meer) gaat werken. Bekijk al deze mogelijkheden eerst goed. Mocht je dan tot de conclusie komen dat je de hypotheek bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid echt niet meer kunt opbrengen? Dan is het de moeite waard zo’n woonlastenverzekering te overwegen. Tenzij je kiest voor de optie je huis te verkopen en goedkoper te gaan wonen.

Let op: De hypotheekadviseur dient in het hypotheekadviesrapport ook de financiële scenario’s door te rekenen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Aandachtspunten

  • Let goed op de voorwaarden van de verzekering. Ga na bij welk percentage arbeidsongeschiktheid de verzekering uitkeert? Het heeft de voorkeur als de polis dit al bij 35 procent arbeidsongeschiktheid doet.
  • Kijk ook goed naar de uitsluitingen, een woonlastenverzekering dekt niet per definitie alles. Zo zijn rugklachten of psychologische klachten nogal eens uitgesloten. Hoe minder uitsluitingen de verzekering kent, hoe beter hij is.
  • Ga daarnaast ook na hoe het percentage arbeidsongeschiktheid wordt bepaald. Gaat de verzekeraar uit van passende arbeid (uitgaan van werk dat qua niveau en aard aansluit op de werkervaring), of volgt de verzekeraar de Nederlandse wetgeving (gangbare arbeid). Passende arbeid is voor jou het meest gunstig.
  • Hoe lang is de looptijd van de verzekering bij arbeidsongeschiktheid en wat is de maximale uitkeringsduur?
  • Ga ook na hoe dit zit bij werkloosheid als je dat mee wilt verzekeren. Vraag je daarbij altijd af of het aansluit op je behoefte? Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je kiezen voor een eigenrisicoperiode. Hierbij is het belangrijk om te weten of je werkgever het loon gedurende het eerste ziektejaar volledig doorbetaalt. Dit is zeker niet in alle situaties het geval!