Hoeveel kan en wil ik lenen?

Hoeveel wil en kan ik lenenHoeveel kan ik lenen? Dat is misschien wel de eerste vraag die in je opkomt als je als starter op de woningmarkt een huis wilt kopen. Niet zo gek natuurlijk, want met het kopen van een huis is veel geld gemoeid.

Het bedrag dat je kunt lenen is afhankelijk van je inkomen en de waarde van de woning. Verder zijn van belang: je vermogen, eventuele lopende leningen, je kredietverleden en ook de hoogte van de hypotheekrente speelt een rol.Daarnaast hebben eventuele verplichtingen in verband met een echtscheiding (partneralimentatie) ook invloed op de maximale hoogte van de hypotheek.

Nieuwe regels
Sinds 1 januari 2013 zijn de belangrijkste regels voor het krijgen van een hypotheek vastgelegd in een wettelijke regeling. Hierin staat hoeveel je maximaal mag lenen in verhouding tot je inkomen en hoe hoog hypotheek mag zijn in verhouding tot de waarde van je woning. Deze regels worden elk jaar iets ‘strenger’. In 2018 mag je bijvoorbeeld niet meer lenen dan de waarde van de woning.

Sinds 1 januari 2013 geldt dat als je in aanmerking wilt komen voor hypotheekrenteaftrek, de hypothecaire lening minimaal annuïtair moet worden afgelost. Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari gelden de nieuwe regels niet, tenzij de hypotheek wordt verhoogd. In dat geval geldt dat het extra leningdeel ook annuïtair moet worden afgelost. Bij deze hypotheekvorm zijn de maandlasten hoger dan bij een aflossingsvrije hypotheek. Het grote voordeel is wel dat de hypotheekschuld steeds kleiner wordt.

Heb je een lopende hypotheek (afgesloten voor 2013), dan zijn er nog wel (ruime) mogelijkheden tot het afsluiten (voortzetten) van een aflossingsvrije hypotheek. Dit kan interessant zijn als je besluit te verhuizen.

Hoeveel wíl ik lenen?
Natuurlijk is het fijn om te weten wat je kunt lenen. De vraag is echter of het verstandig is dat maximale hypotheekbedrag te lenen. Naast de vraag hoeveel je kunt lenen, moet je jezelf ook afvragen hoeveel je wilt lenen. Zijn de maandlasten die bij een maximale hypotheek horen bijvoorbeeld nog op te brengen als je minder wilt of moet gaan werken?

Wil je weten hoeveel je kunt lenen?

De ingevulde gegevens worden verstuurd naar: H.G. Financiële Coaching B.V. , ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12018139.