Samenlevingscontract

hypotheek afsluitenGa je samen een eerste huis kopen? Dan is het verstandig een aantal zaken goed vast te leggen in een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract is net als de leveringsakte en de hypotheekakte een notariële akte. Een samenlevingscontract hoeft geen notarieel stuk te zijn. Het is wel verstandig een dergelijk contract op te laten stellen door een notaris. Een samenlevingscontract is niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor het maken van bepaalde afspraken.

Voorwaarden 
Om een samenlevingscontract aan te gaan, moet je meerderjarig zijn en mag je niet onder curatele staan. Je mag zelf bepalen welke afspraken jullie in het samenlevingscontract vastleggen, als ze maar niet in strijd zijn met de wet. Een samenlevingscontract is een formele akte, dit betekent dat jullie je aan de vastgelegde afspraken moeten houden. Dit is vooral van belang bij het eventueel beëindigen van het samenwonen.

Afspraken
In het samenlevingscontract maak je bijvoorbeeld afspraken over het delen van de inkomsten en de kosten van de huishouding. Hieronder vind je een paar vragen voor het opstellen van jullie samenlevingscontract:

  • Hoe worden de inkomsten verdeeld?
  • In welke verhouding nemen partijen de kosten van de huishouding voor hun rekening?
  • Waaruit bestaan de kosten van de huishouding?
  • Hoe worden de bankrekeningen gebruikt?
  • Hoe worden de bezittingen verdeeld bij beëindiging van de relatie?
  • Moet een verblijvingsbeding worden opgenomen?

Verblijvingsbeding
Je kunt in je samenlevingscontract een verblijvingsbeding laten opnemen. Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch volledig van de andere partner worden.

Wat kost het?
Je kunt zelf een samenlevingsovereenkomst maken. Toch is het verstandig een officiële overeenkomst te sluiten bij de notaris. Een notarieel samenlevingscontract kan soms als voorwaarde gesteld worden om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. De kosten voor het laten opstellen van een samenlevingscontract zijn per notaris verschillend, deze kunnen verschillen tussen de € 300,- en € 500,-. Vraag daarom een aantal offertes aan bij diverse notarissen.

Getrouwd of geregistreerd partners?
Als je trouwt of geregistreerd partners bent, hoef je uiteraard geen samenlevingscontract op te laten stellen.