Rechtsbijstandverzekering

rechtsbijstandsverzekeringOp elk moment van de dag kun je in een juridisch conflict terechtkomen. Als je onterecht ontslagen wordt bijvoorbeeld, of als de buren het niet eens zijn met de hoogte van jouw schutting. Vaak heb je zelf weinig kennis van de wet- en regelgeving en een advocaat inschakelen kost bakken met geld. Een rechtsbijstandverzekering kan in die situaties uitkomst bieden en is zeker als je een eigen huis koopt aan te raden.

Soorten en dekking
Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars hebben bijna allemaal een jurist en/of advocaten in dienst, die de zaak voor jou behandelen. We noemen dat ‘verzekeren in natura’. Wil je zelf een advocaat kiezen, dan wordt dit niet vergoed. Bekijk de voorwaarden dus altijd goed, voordat je zo’n verzekering afsluit.

Een rechtsbijstandverzekeraar verleent over het algemeen dekking tegen nagenoeg alle geschillen. Door één of meerdere onderdelen van dekking uit te sluiten, kun je een korting op de premie bedingen. Echtscheiding is niet meeverzekerd (in sommige gevallen is mediation bij echtscheiding wel verzekerd). Bij sommige verzekeraars is het (tegen extra premie) mogelijk geschillen met de fiscus en omtrent het vermogen mee te verzekeren. Veel voorkomende modulen binnen een rechtsbijstandsverzekering zijn:

  • Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering
  • Verkeersrechtsbijstandverzekering
  • Gezinsrechtsbijstandverzekering
  • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De kosten voor rechtsbijstand komen in principe volledig voor rekening van de verzekeraar. Btw-bedragen die de verzekerde kan verrekenen en geldstraffen, boetes of dwangsommen komen nooit voor rekening van de verzekeraar.

Voorwaarden
Kijk bij verzekeringen altijd naar de ‘kleine lettertjes’. Zo nemen de meeste verzekeraars in de polisvoorwaarden op dat ze geen actie hoeven te ondernemen, of met de zaak kunnen stoppen als geen redelijke kans op succes aanwezig is. Je mag deze kwestie wel voorleggen aan een advocaat voor een ‘second opinion’. Ziet hij wel kans het beoogde resultaat te bereiken, dan komen de kosten van de voortgaande zaak voor rekening van de verzekeraar, ongeacht het resultaat.
Uiteraard mag je altijd nog op eigen kosten verder procederen. Behaal je dan alsnog het  beoogde resultaat? Dan vergoedt de verzekeraar alle gemaakte kosten.

Wachttermijn
Voor rechtsbijstandverzekeringen in Nederland geldt een wachttermijn van drie maanden na ingangsdatum van de verzekering. In deze wachtperiode kun je nog geen aanspraak maken op de rechtsbijstanddekking. Dit is om te voorkomen dat iemand pas bij een dreigend juridisch geschil een rechtsbijstandverzekering afsluit. Geschillen vóór de ingang van de verzekering zijn nooit gedekt, dus ook niet als de wachttermijn is verstreken.

De wachttermijn is niet van toepassing:

  • Als de juridische aanspraak het instellen van een vordering op een wettelijk aansprakelijke derde betreft.
  • In straf- en tuchtzaken.
  • In contractuele geschillen, waarbij het contract is afgesloten na de ingangsdatum van de verzekering.
  • Als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering die ook voor deze gebeurtenis dekking zou verlenen (de verzekerde wisselt van de ene verzekeraar naar de andere).

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?
De premie voor een rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van verschillende factoren Verzekeringsmaatschappijen bieden voor een rechtsbijstandverzekering vaak verschillende modules aan. Door bepaalde onderdelen uit te sluiten, betaal je een lagere premie. Ga dus altijd na welke modules op jou van toepassing zijn.