Opstalverzekering

opstalverzekeringDe opstalverzekering wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd. Met deze verzekering is jouw eigen huis verzekerd tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning met een hypotheek heeft. De opstalverzekering moet ingaan op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

Naast het woonhuis zijn bij een opstalverzekering ook de schuurtjes, schuttingen, leidingen, centrale verwarming en sanitair verzekerd. Als ook de fundamenten zijn meeverzekerd, moet dat speciaal op de polis worden vermeld in de fundamentenclausule. Het catastroferisico is altijd uitgesloten. Denk aan overstromingen, aardbevingen en (burger)oorlogen.

Soorten opstalverzekering en dekking
Een opstalverzekering dekt alleen schade aan het huis zelf. Schade aan je interieur valt onder de inboedelverzekering. Bij het afsluiten van een opstalverzekering kies je uit verschillende vormen. Zo kun je glas bijvoorbeeld meeverzekeren. Als je een appartement hebt gekocht, heeft de Vereniging van Eigenaren waarschijnlijk een opstalverzekering afgesloten voor het hele gebouw. Je kunt bij die polis vaak wel een extra dekking afsluiten voor de veranderingen die je zelf hebt aangebracht, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een duurdere keuken of vloer.

Verzekerd bedrag
Om de opstalverzekering af te sluiten, moet de waarde van het woonhuis vastgesteld worden. Er wordt dan gevraagd naar de herbouwwaarde van het woonhuis: het totaalbedrag dat nodig is om de verzekerde woning in dezelfde staat te herbouwen. Verzekeraars gebruiken hiervoor diverse herbouwwaardemeters. Soms wordt de herbouwwaarde genoemd in een taxatierapport. Om de verzekerde waarde op peil te houden kan de opstalverzekering afgesloten worden met een indexering van de verzekerde som. Sommige verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering. Hier kunnen wel voorwaarden voor gelden.

Wat kost een opstalverzekering? 
Hoeveel premie je betaalt voor een opstalverzekering is afhankelijk van de bouwwijze van je woning (hout, steen, pannendak, riet), de staat van onderhoud en de herbouwwaarde. Vraag vooral meerdere offertes op, voordat je een verzekering afsluit.