Levensverzekering

levensverzekeringNIEUWE TEKST MAKEN VOOR OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Als je wilt dat je partner of eventueel je kinderen niet zonder geld komen te zitten op het moment dat jij komt te overlijden, kun je een levensverzekering afsluiten. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Belangrijk is de manier van uitkeren (eenmalig of periodiek) en het tijdstip van uitkeren (bij leven of bij overlijden).

Een verzekering bij overlijden 
Als je een levensverzekering afsluit bij overlijden, betekent dat dat het verzekerde bedrag uitgekeerd wordt als de verzekerde vóór een bepaalde datum overlijdt. Als de verzekerde op die datum in leven is, wordt de verzekering niet uitgekeerd.

Een verzekering bij leven
Deze verzekering keert een bedrag uit alleen bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Is de verzekerde voor die datum overleden, komt de verzekering niet tot uitkering. Bij deze verzekering wordt vermogen opgebouwd, bijvoorbeeld als studieverzekering.

Een gemengde verzekering
Deze verzekering, ook wel kapitaalverzekering genoemd, is een combinatie tussen een verzekering bij leven en een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering komt altijd tot uitkering, of als de verzekerde overlijdt voor een bepaalde datum (verzekering bij overlijden) of als de verzekerde op die datum in leven is (verzekering bij leven).

Wat kost een levensverzekering?
De premie die je betaalt voor een levensverzekering is afhankelijk van het verzekerde bedrag. Ook de leeftijd en gezondheid van de verzekerde zijn bepalend voor de hoogte van de premie. Uiteraard is het verstandig een aantal verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken. Let goed op de voorwaarden waaraan je moet voldoen!  v