Koopovereenkomst

koopovereenkomstBen je het met de verkopende partij eens geworden over de prijs? Dan kun je besluiten het huis daadwerkelijk te kopen. In dat koopproces krijg je te maken met een voorlopig koopcontract en de mogelijkheid tot een optie.

Optie nemen
Wanneer je nog niet helemaal zeker bent van je zaak, omdat je bijvoorbeeld nog wat financiële zaken moet uitzoeken, kun je vragen om een optie op de woning. De verkoper is niet verplicht je die te verlenen. Doet hij het wel, dan krijg je voor een bepaalde periode het alleenrecht op het huis. Hoe lang die periode is, spreek je samen met de verkoper af. Het is het beste om zo’n optie schriftelijk vast te leggen. De verkoper mag tijdens de optieperiode het huis niet verkopen aan een ander, maar mag wel onderhandelen met een andere partij.

Verstrijkt de optieperiode zonder dat je tot overeenstemming komt met de verkoper, dan is de verkoper volledig vrij om de woning aan iemand anders te verkopen. Wanneer je binnen de optieperiode besluit het huis te kopen, dan moet een voorlopig koopcontract opgesteld worden.

Koopcontract tekenen
Nadat de verkopende partij je modeling op de hoogte heeft gebracht van het akkoord (niet rechtsgeldig), word je uitgenodigd voor het tekenen van het koopcontract. In deze koopovereenkomst (die voor beide partijen bindend is), staan de gegevens van de verkoper en de koper, welke woning het betreft, de koopprijs, de datum van levering en overdracht bij de notaris. Wil je meer weten over de zaken die je bij de notaris regelt? Kijk dan eens bij …

In de koopovereenkomst staan ook de ontbindende voorwaarden. Dat betekent dat de koop doorgaat, mits aan alle voorwaarden voldaan kan worden. Ontbindende voorwaarden kunnen zijn:

  • Het rondkrijgen van een passende financiering
  • Nader onderzoek naar een bestemmingsplan
  • Onderzoek naar erfdienstbaarheden (recht van overpad et cetera)
  • Toewijzing van huisvestingsvergunning
  • Resultaten van een bodemonderzoek
  • Uitslag van een aankoopkeuring, taxatie of bouwtechnisch onderzoek

Zorg dat je van tevoren het contract helemaal hebt kunnen lezen. Check zorgvuldig of alle afspraken en voorwaarden vaststaan in het koopcontract en teken pas als alles in het contract staat.

Bedenktijd
Na het tekenen van de koopovereenkomst heb je nog wel drie dagen bedenktijd. Binnen deze periode kun je zonder opgaaf van redenen schriftelijk aan de verkoper laten weten dat de koop niet doorgaat. Eventueel kun je ook een langere bedenktijd afspreken met de verkoper. Een bedenktijd korter dan drie dagen, mag niet. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper (een afschrift van) de koopovereenkomst heeft ontvangen en eindigt in beginsel op de derde dag om 24.00 uur.

Op deze bedenktijd is de Algemene Termijnenwet van toepassing. Hierdoor kan de werkelijke bedenktijd langer zijn dan drie dagen. Twee van de drie dagen mogen geen zaterdag, zon- of feestdag zijn. En als de bedenktijd afloopt op een dergelijke dag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.