Hypotheekakte

hypotheek afsluitenDe meeste kopers kunnen de koopsom voor hun eigen woning alleen betalen door een hypothecaire lening te sluiten. In dit geval is een hypotheekakte nodig. Ook deze akte wordt opgemaakt door de notaris. De tijd die hieraan wordt besteed komt voor rekening van de koper. Indien het huis ook door de echtgenoot van de eigenaar zal worden bewoond, moet deze toestemming geven voor de hypotheekvestiging. De notaris regelt het volgende:

  • De hypotheekverstrekker stuurt de hypotheekgegevens ‘automatisch’ naar de aangegeven notaris.
  • De notaris stuurt een ontwerp van de akte aan de koper (en eventueel ook aan de hypotheekadviseur en soms aan de bank) en passeert de akte, met een toelichting op de inhoud.
  • De notaris schrijft de akte in in de registers van het Kadaster en de openbare registers. Jij en de financier krijgen een afschrift hiervan opgestuurd.