Hoe kies ik een financieel adviseur?

Hoe kies ik een financieel adviseurEen goed financieel advies is goud waard. Zeker als je zelf weinig kennis hebt van de regels en mogelijkheden op financieel gebied. Maar hoe vind je zo’n goede, betrouwbare adviseur en waar moet je op letten?

Allereerst kun je nagaan of de financieel adviseur die je op het oog hebt, gecertificeerd is. Kijk op ffp.nl en registermfp.nl of hij daar geregistreerd staat.  Of een hypotheekadviseur erkend is, kun je nagaan op seh.nl.

Overzicht aangesloten adviseurs
Bovendien is het raadzaam te controleren of een adviseur is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Natuurlijk kun je bij een geschil met je adviseur altijd naar de rechter stappen. Maar de Kifid heeft een Geschillencommissie en Ombudsman die in overleg met de betrokken financieel dienstverlener vaak sneller tot een oplossing komen. Op kifid.nl vind je een overzicht van aangesloten adviseurs. In dat overzicht kun je ook zien of ze de betreffende adviseur een uitspraak van het Kifid als bindend ziet.

Onafhankelijk
Iemand die jouw financiële zaken moet behartigen, moet je niet alleen vertrouwen, maar daarmee moet ook een bepaalde klik zijn. Ga daarom eerst een vrijblijvend gesprek aan om te onderzoeken met wie je precies van doen hebt. Vraag in dat gesprek naar zijn ervaring en deskundigheid, welke diensten hij precies aanbiedt en wat zijn visie op financiële planning is. Werkt hij alleen of schakelt hij nog andere deskundigen in? Vraag in dat geval om een lijst met namen, zodat je deze personen afzonderlijk kunt checken. Een onderwerp dat ook zeker aan bod moet komen, is hoe je moet betalen voor zijn diensten. Oriëntatiegesprekken zijn vaak gratis, maar voor een adviesgesprek betaal je al snel een paar honderd euro.
Vraag ook om een schatting van de mogelijke kosten van het werk dat hij voor jou gaat doen. En zijn er nog anderen die ook baat hebben bij het advies dat de adviseur jou geeft? Financieel adviseurs die bijvoorbeeld verzekeringspolissen of beleggingen verkopen, hebben een zakelijke relatie met de bedrijven die hen die financiële producten leveren. Er zijn zelfs advieskantoren die 100% eigendom zijn van een verzekeringsmaatschappij. Of de adviseur heeft zelf een relatie met bijvoorbeeld bedrijven waarnaar hij doorverwijst of waar hij mee samenwerkt.

Let op: De adviseur moet je in ieder geval een ‘dienstverleningsovereenkomst’ overhandigen. Hierin staat in hoofdlijnen vermeld wat de adviseur rekent aan advies- en eventuele afsluitkosten en welke werkzaamheden hij daarvoor verricht. Het loont de moeite het een en ander te vergelijken.

8 vragen voor je financieel adviseur

  • Welke ervaring en deskundigheid heeft u?
  • Welke diensten biedt u aan?
  • Hoe gaat u te werk bij financiële planning?
  • Maakt u nog gebruik van anderen?
  • Hoe moet ik betalen voor uw diensten?
  • Kunt u een kostenindicatie geven?
  • Is er sprake van belangenverstrengeling?
  • Kan ik onze afspraken op papier krijgen?