Akte van levering

hypotheek afsluitenDe notaris wikkelt het financiële gedeelte van de transactie af. Jij of je hypotheekverstrekker moet het verschuldigde bedrag voor het tekenen van de leveringsakte naar de ‘derdengeldenrekening’ van de notaris overmaken. Over een waarborgsom die is gestort, krijgt jij als koper rente vergoed; de waarborgsom inclusief rente komt in mindering op het bedrag dat de koper verschuldigd is. De verkoper krijgt de koopsom na aftrek van de aflossing van eventuele hypothecaire leningen, als zeker is dat ook hij heeft voldaan aan zijn verplichting een onbelast huis te leveren. Dit is meestal één of twee werkdagen na het passeren van de transport- en hypotheekakte. De notaris zorgt ervoor dat de gehele transactie naar behoren verloopt.