Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelastingAls je eenmaal huiseigenaar bent, krijg je ook te maken met de fiscale kant van een eigen woning. Het bezitten van een huis heeft namelijk gevolgen voor de inkomstenbelasting. Daarnaast krijg je ook te maken met lokale belastingen. Aan de andere kant levert een hypotheek ook een leuk fiscaal voordeel op. Er komt dus best het een en ander op je af. Daarom hebben wij een duidelijk en begrijpelijk overzicht gemaakt van alles wat verandert op belastinggebied op het moment dat je een huis koopt. Laat het rustig op je inwerken, want leuker konden we het niet maken…

Inkomstenbelasting
Een eigen woning die je als hoofdverblijf gebruikt, valt in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Zo moet je het eigenwoningforfait jaarlijks bij je inkomen optellen. Dit eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. De WOZ-waarde is de economische waarde van je huis dat jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Daar staat tegenover dat je de hypotheekrente weer van je inkomen af mag trekken. Ook periodieke betalingen voor het gebruik van de grond (erfpacht, opstal of beklemming) zijn aftrekbaar. Een eigen woning levert dan ook eigenlijk altijd wel fiscaal voordeel op. De aftrekposten zijn hoger dan de fiscale bijtelling. Je belastbaar inkomen wordt daardoor lager en dus betaal je minder belasting. Deze rente-aftrek is overigens beperkt tot maximaal dertig jaar en geldt alleen voor de hoofdwoning.

Welke kosten mag je aftrekken? 
In het jaar dat je een huis koopt, mag je de financieringskosten en een aantal eenmalige aankoopkosten aftrekken van de belasting. Het gaat hierbij om:

 • Afsluit- en advieskosten voor de hypotheek
 • De kosten die de bank in rekening brengt om de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte te verlengen, ook wel bereidstellingsprovisie of verlengingsprovisie genoemd
 • Hypotheekaktekosten (notaris en kadaster)
 • Taxatiekosten
 • De bouwrente na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst
 • Eventuele bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de lening
 • Aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie
 • De rente en kosten van een nieuwbouwdepot (onder bepaalde voorwaarden)

Niet aftrekbaar zijn:

 • Inschrijving van de transportakte bij het Kadaster
 • Kosten voorbouwkundig onderzoek
 • Makelaarsprovisie
 • Notariskosten voor de transportakte
 • Overdrachtsbelasting
 • Rente van de lening om bouwrente mee te financieren (wel de rente an sich, niet het leningsbestanddeel)

Voorlopige teruggaaf
Je kunt het belastingvoordeel dat je met je eigen woning hebt, natuurlijk voorschieten. In dat geval krijg je jaarlijks na het invullen van je inkomstenbelasting een aanzienlijk bedrag terug. Veel mensen kiezen echter voor een maandelijkse verrekening van het belastingvoordeel. In dat geval moet je een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de Belastingdienst. Vul het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ in. Je kunt het ook online regelen via de website van de Belastingdienst. Je hoeft maar een keer je voorlopige teruggaaf aan te vragen. Het jaar daarop krijg je automatisch bericht van de Belastingdienst. Controleer de gegevens hierop goed. Het kan natuurlijk zijn dat je een nieuwe baan hebt gekregen en flink meer bent gaan verdienen. Dat is van invloed op je voorlopige teruggaaf, geef dat dus altijd door aan de Belastingdienst.

Lokale belastingen
Ook de gemeente heft belasting. Zo krijg je van de gemeente een aanslag voor de onroerende zaakbelasting. In sommige gemeenten  moet je ook nog belasting betalen aan het Waterschap. Hoe hoog deze beide vormen van belasting zijn, bepaalt de WOZ-waarde van je woning. Informeer bij je gemeente.